kontaktfacebooktwitter

Poznaj korzyści z wdrożenie platformy e-learning

 • Niski koszt realizacji szkoleń – przygotowanie zajęć w formie e-learningu eliminuje koszty związane z wynajęciem sali konferencyjnej , czy też szkoleniowej, wynajęciem zewnętrznej firmy szkoleniowej, zajmującej się organizacją całości kursu.

 • Brak dezorganizacji pracy firmy – w przypadku szkoleń personelu realizowanych metodą tradycyjną uczestnictwo w kursie wiąże się zazwyczaj z oderwaniem pracownika na cały dzień od obowiązków służbowych. W przypadku e-learningu szkolenie odbywa się w czasie pracy o dowolnej porze dnia . Szkolenia nie muszą angażować całej kadry w jednym czasie, mogą być podzielona na dowolne etapy.

 • Monitoring postępu przyswajania wiedzy w czasie rzeczywistym – dzięki technologii informatycznej pracodawca otrzymuje możliwość śledzenia na bieżąco postępów uczestników kursu.

 • Nieograniczona liczba jednoczesnych uczestników – w przypadku szkoleń realizowanych metodą tradycyjną ilość jednoczesnych uczestników jest zawsze ograniczona wielkością sali szkoleniowej lub konferencyjnej. W przypadku e-learningu jedynie moc obliczeniowa posiadanych Sewerów może być ograniczeniem.

 • Możliwość stałego doskonalenie programu szkoleniowego – monitorowanie postępów szkolenia w czasie rzeczywistym sprawia, że na dowolnym etapie kursu można podjąć decyzję o jego modyfikacji w kolejnych krokach.

 • Możliwość uczestnictwa w kursie o dowolnej porze – e-learning to z jednej strony umożliwia zmniejszenie dezorganizacji pracy, z drugiej zaś strony daje pracownikowi swobodę wyboru pory realizacji szkolenia np. możliwość przyswojenia wiedzy w spokojnej atmosferze domowego otoczenia.

 • Repozytorium szkoleń – e-learning umożliwia pracownikowi powrót do zrealizowanych i zakończonych szkoleń w dowolnym momencie w celu przypomnienie zawartego w kursie materiału. Nie ma konieczności przeszukiwania notatek, natomiast istniej możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z uwagami i pytaniami pozostałych uczestników, którzy odbyli dane szkolenie.

 • Interaktywne formy prezentacji treścii – e-learning umożliwia wykorzystania w procesie kształcenia interaktywnych form w postaci gier i prezentacji wykonanych w technologii flash, materiałów video lub przy użyciu wbudowanego edytora treści slajdów.

 • Interaktywna komunikacja audio-wideo – dzięki platformie e-learning pracownicy rozproszonych terytorialnie organizacji mogą wspólnie pracować w czasie rzeczywistym nad dowolnym dokumentem wykorzystując interaktywne tablice oraz komunikację audio-wideo.
« poprzednia stronaΛ do góryIT strona główna

Ostatnie wdrożenia

 • Platforma e-Learning w Banku Pocztowym

  Certyfikacja pracowników za pomocą platformy e-learning, uporządkowanie wiedzy oraz wspomaganie komunikacji to najważniejsze elementy wdrożenia w Banku Pocztowym. Współpraca z działem IT zaowocowała Portalem zintegrowanym z wewnętrznymi systemami Banku.

  Bazą systemu jest Mirage E-learning / Mirage Knowledge Base
 • MIRAGE e-Learning w NETII

  Platforma e-learning do szkoleń i egzaminów, uporządkowanie wiedzy oraz wspomaganie komunikacji to najważniejsze aspekty wdrożenia w Netia S.A. Ścisła współpraca z prowadzącymi projekt po stronie Netii zaowocowała dopasowanym rozwiązaniem do wymogów Korporacji. Platforma umożliwia m. in. wydajne zarządzanie tysiącami dokumentów i sterowanie pracą redakcyjną poprzez zintegrowany workflow.

  Bazą systemu jest MIRAGE E-learning / MIRAGE Knowledge Base
 • Wrocław.pl na Platformie MIRAGE

  W ramach twórczej współpracy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia, w terminie i z sukcesem,  w oparciu o elastyczną Platformę MIRAGE został zaprojektowany i wdrożony nowy Portal Miasta Wrocławia (www.wroclaw.pl).

  Bazą systemu jest MIRAGE CMS