kontaktfacebooktwitter
banner

Flota MIRAGE

FLOTA MIRAGE to zintegrowany system wspierający zarządzanie flotą pojazdów przedsiębiorstwa. Unikalna na skalę międzynarodową funkcjonalność urządzeń rejestrujących montowanych w samochodach oraz intuicyjny interfejs aplikacji gwarantują wzrost efektywności w zarządzaniu flotą pojazdów .

Modułowa budowa systemu  pozwala dokładnie kontrolować wydajność pojazdów na różnych polach eksploatacji. Natomiast otwarta architektura oraz elastyczność rozwiązania pozwala na indywidualne dostosowanie rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa i integrację z dowolnym systemem ERP, CRM lub wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi.

Moduły aplikacji:

 • moduł główny

  Nadrzędnym zadaniem modułu jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do pełnej ewidencji wszelkich kartotek związanych z pojazdami oraz eksploatującymi je pracownikami dla użytkowników aplikacji. Oddane w ręce użytkowników intuicyjne filtry oraz wyszukiwarka kontekstowa umożliwiają sortowanie ewidencjonowanych danych w dowolny sposób oraz łatwy i szybki dostęp do wszystkich treści.

 • moduł gospodarki paliwowej

  Zadaniem modułu jest wsparcie zarządzania gospodarką paliwową w bardzo szerokim aspekcie, oraz dostarczenie narzędzi zapewniających precyzyjną kontrolę pojazdów. Zarządzanie gospodarką paliwową ma na celu pełną archiwizację ilości paliwa zakupionego przez przedsiębiorstwo i porównanie z ilością paliwa zużytego przez pojazdy. Dla pojazdów wyposażonych w urządzenia rejestrujące GPS wraz z podłączonymi urządzeniami których zadaniem jest mierzenie wskazań paliwowych (sonda paliwowa lub pływak), moduł zapewnia prezentację danych dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa w ujęciu jednostkowym (poszczególne pojazdy) jak również w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

 • moduł lokalizacji pojazdów

  Zadaniem modułu jest wsparcie zarządzania dyspozycyjnością floty pojazdów pod kątem, co ułatwia ich efektywne wykorzystanie do bieżących zadań.

 • moduł rejestracji temperatury

  Zadaniem modułu jest rejestracja i wizualizacja temperatury oraz wilgotności w ładowni pojazdu. Rozwiązanie umożliwia bieżącą kontrolę nad temperaturą ładunku oraz śledzenie temperatury w trakcie jazdy.

 • moduł gospodarki technicznej

  Nadrzędnym zadaniem modułu jest pomoc w zarządzaniu dyspozycyjnością techniczną floty, umożliwiając dysponentom pojazdów ich eksploatację. Moduł przechowuje wszelkie dane dotyczące wyposażenia pojazdów, łącznie z ewidencją opon, akumulatorów, jak również informacji o ubezpieczeniach, podatkach itp.

 • moduł karta drogowa

  Funkcją modułu jest wsparcie obiegu i rozliczania karty drogowej, tj. dokumentu stanowiącego w naszym przekonaniu swego rodzaju „jednostkę miary” w Przedsiębiorstwach Energetycznych, w zakresie rozliczania floty.

 • moduł raportów eksploatacyjnych

  Zadaniem modułu jest umożliwienie analizy gromadzonych w aplikacji danych, w różnym ujęciu. Moduł raportów przygotowany został w taki sposób, aby każdy użytkownik (mający uprawnienia dostępowe) korzystał z tego narzędzia w odpowiedni dla siebie sposób, wybierając do raportu takie parametry, które leżą w zakresie jego kompetencji bądź zainteresowań.

 • moduł rezerwacji zasobów

  Funkcją tego modułu jest budowanie jednolitej i spójnej bazy informatycznej, której celem jest zarządzanie terminarzem wykorzystania pojazdów przez pracowników . Jego wdrożenie wpływa na skuteczną eliminację przetrzymywania pojazdów przez użytkowników na tzw. „wszelki wypadek”, jak również rezerwowania pojazdów na wiele dni do przodu bez podawania konkretnego powodu (co powoduje nieefektywne wykorzystanie pojazdów).

 • moduł delegacji

  System, rejestrując dane o położeniu pojazdu, umożliwia precyzyjne wyliczenie czasu pobytu kierowcy za granicą, a możliwość operowania stawkami w dowolnej walucie, przeliczanej według aktualnej stawki NBP umożliwia błyskawiczne przeliczenie kosztów delegacji.

 • moduł zarządzania relacjami z klientem

  System informatyczny wspierający zarządzanie efektywnością biznesową Przedstawicieli Handlowych.

Więcej szczegółów dotyczących MIRAGE FLOTA znaleźć można w materiale w postaci PDF – kliknij tutaj.

« poprzednia stronaΛ do góryIT strona główna